Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 08.04.2024.

See Privaatsuspoliitika kirjeldab 1Website OÜ, Kadaka tee 72A/1-317, Harjumaa 12618, Eesti, e-post: info@1leht.ee, telefon: +37256225623, poliitikat seoses teie teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega, mida me kogume, kui kasutate meie veebisaiti (https://1leht.ee/) (edaspidi “Teenus”). Teenusele juurdepääsu või selle kasutamisega nõustute teie oma teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale. Kui te ei nõustu sellega, siis palun ärge kasutage Teenust.


Me võime muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal teile eelnevalt teavitamata ja avaldame muudetud Privaatsuspoliitika Teenuses. Muudetud poliitika jõustub 180 päeva pärast selle avaldamist Teenuses ja teie jätkuv Teenusele juurdepääs või selle kasutamine pärast sellist aega moodustab teie nõusoleku muudetud Privaatsuspoliitikaga. Seetõttu soovitame teil seda lehte perioodiliselt üle vaadata.

Teabe kogumine

Me kogume ja töötleme järgmist isiklikku teavet teie kohta:

 • Nimi
 • E-post
 • Mobiilinumber

Teie teabe kasutamine

Me kasutame teie kohta kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • Turundus / reklaam
 • Klienditagasiside kogumine
 • Tugi
 • Suunatud reklaamid
 • Kliendi tellimuse haldamine
 • Veebisaidi kaitse

Kui me soovime teie teavet kasutada mõne muu eesmärgi jaoks, küsime teilt selleks luba ja kasutame teie teavet ainult teie nõusolekul ning seejärel ainult selleks eesmärgiks või eesmärkideks, milleks nõusolekut andsite, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab.

Teie teabe jagamine

Me ei edasta teie isiklikku teavet kolmandatele isikutele teie nõusolekuta, välja arvatud piiratud asjaoludel, nagu allpool kirjeldatud:

 • Reklaamiteenus
 • Analüütika

Nõuame sellistelt kolmandatelt isikutelt meie edastatud isikliku teabe kasutamist ainult selleks otstarbeks, milleks see edastati, ja mitte säilitama seda kauem kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks. Me võime avaldada teie isikliku teabe ka järgmistel juhtudel: (1) et täita asjakohast seadust, määrust, kohtumäärust või muud õiguslikku protsessi; (2) meiega sõlmitud lepingute täitmiseks, sealhulgas käesoleva Privaatsuspoliitikaga; või (3) vastuseks väidetele, et teie Teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi. Kui Teenus või meie ettevõte ühineb või omandatakse teise ettevõttega, on teie teave üks varadest, mis edastatakse uuele omanikule.

Teie teabe säilitamine

Säilitame teie isikliku teabe endaga 90 päeva kuni 2 aastat pärast kasutajakontode jäämist kasutamata või niikaua, kui me seda vajame eesmärkide täitmiseks, mille jaoks see koguti, nagu on käesolevas Privaatsuspoliitikas üksikasjalikult kirjeldatud. Teatud teavet võime pidada kauem, näiteks aruandluse / arvestuse pidamise eesmärgil vastavalt kohaldatavale seadusele või muudel õiguspärastel põhjustel, nagu õiguste kaitse, pettuste ennetamine jne. Jääkandmete ja kokkuvõtliku teabe, mis teid ei tuvasta (otse või kaudselt), võime säilitada piiramatult.

Teie õigused

Sõltuvalt kohaldatavast seadusest võite omada õigust juurdepääsu saamiseks ja oma isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks või saada koopia oma isikuandmetest, piirata või vastuväita teie andmete aktiivsele töötlemisele, paluda meil jagada (teisaldada) teie isiklikku teavet teisele isikule, võtta tagasi oma andmete töötlemiseks antud nõusolek, õigus esitada kaebus asjakohasele ametiasutusele ja sellised muud õigused, mis võivad olla asjakohased kohaldatavate seaduste alusel. Nende õiguste kasutamiseks võite kirjutada meile aadressil info@1leht.ee. Vastame teie taotlusele vastavalt kohaldatavale seadusele. Saate loobuda otseturundusega suhtlemisest või profiilidest, mida me teostame turunduse eesmärkidel, kirjutades meile aadressil info@1leht.ee.

Pidage meeles, et kui te ei luba meil koguda või töödelda vajalikku isiklikku teavet või võtate tagasi nõusoleku selle töötlemiseks nõutavateks eesmärkideks, võite olla teenuste kasutamisel, mille jaoks teie teavet küsiti, piiratud.

Turvalisus

Teie teabe turvalisus on meile oluline ja kasutame mõistlikke turvameetmeid teie teabe kaotuse, väärkasutamise või volitamata muutmise ärahoidmiseks meie kontrolli all. Siiski, arvestades kaasnevaid riske, ei saa me absoluutset turvalisust garanteerida ja seetõttu ei saa me tagada ega garanteerida teie teabe turvalisust, mida teile edastate, ja teete seda omal vastutusel.

Kolmanda osapoole lingid ja teie teabe kasutamine

Meie Teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei opereeri. See Privaatsuspoliitika ei hõlma ühegi kolmanda osapoole privaatsuspoliitikat ja muid tavasid, sealhulgas ühegi kolmanda osapoole privaatsuspoliitikat, kes opereerib ükskõik millist Teenuse kaudu juurdepääsetavat veebisaiti või teenust. Soovitame tungivalt teil vaadata üle iga veebisaidi privaatsuspoliitika, mida külastate. Meil ei ole kontrolli ega võta vastutust ühegi kolmanda osapoole saitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle.

Kaebused / andmekaitsespetsialist

Kui teil on küsimusi või muresid teie kättesaadava teabe töötlemise kohta, võite saata e-kirja meie kaebuste esindajale aadressil 1Website OÜ, Kadaka tee 72A/1-317, e-post: info@1leht.ee. Lahendame teie mured vastavalt kohaldatavale seadusele.